سررسید وزیری

317 کد محصول جهت سفارش

- چرم ترمو
- کشدار دوختی
- با قابلیت لیزر رنگی
- داخله 2 رنگ
- تحریر 70 گرم

سررسید وزیری