سررسید اروپایی

321 کد محصول جهت سفارش

- چرم ترمو طرح پوست ماری
- دوختی
- پلاک اختیاری
- داخله 2 رنگ
- تحریر 70 گرم

سررسید اروپایی