تقویم رومیزی طرح تخت جمشید

502 کد محصول جهت سفارش

- پایه سلفونی
- داخله : 26 صفحه گلاسه
- ابعاد کل کار : 16.5 * 16.5
- ابعاد تصویر : 16.5 * 12.3
فضای تبلیغات : 4.5 * 16.5

تقویم رومیزی طرح تخت جمشید