تقویم رومیزی طرح قدیمی

505 کد محصول جهت سفارش

- پایه سلفونی
- داخله : 26 صفحه گلاسه 200 گرم
- ابعاد کل کار : 15 * 21
- ابعاد تصویر : 10 * 19
فضای تبلیغات : 5 * 21

تقویم رومیزی طرح قدیمی