سررسید وزیری

s-309 کد محصول جهت سفارش

- چرم ترمو
- دوختی
- پل دار مگنتی
- داخله 2 رنگ
- تحریر 70 گرم

سررسید وزیری