سررسید سلفونی حافظ

s-339 کد محصول جهت سفارش

- سلفونی
- دوختی
- داخله 2 رنگ
- تحریر 70 گرم
- همراه با فالنامه حافظ

سررسید سلفونی حافظ